fboSkrivScript
fboSkrivScript
Programmet er et script-skrivnings-program.
Det er en totalfornyelse af SkrivHtml5 samt en forbedring af Scriptblok.
Mange nye funktioner og egenskaber.
Informationsstrukturer
Programmet er primært et script-skrivnings-program med Html, ASP, Css, JavaScript, WScript og VbScript informationsstrukturer, der er tilgængelige direkte fra aktuelle dokument såvel som fra Søgefeltet på Toppanelet.
Disse strukturer er redigerbare såvel strukturelt som indholdsmæssigt.
Der kan fremstilles nye informationsstrukturer ved Strukturkonstruktøren.
Objektstrukturer
I programmet er der objektstrukturer til Html, ASP, Css, JavaScript, WScript, VbScript samt Batch, som kan aktiveres fra dokumentfunktion.
Der kan oprettes nye og eksisterende kan redigeres.
Redskabslinjer
Der er individuelle redskabslinjer til de forskellige dokumenttyper, dog er de fælles for Html, Asp samt inc filer.
Redskabsfunktionerne er forsøgt tilpasset til de forskellige scriptsprog.
Bokse
Der er bokse til oprettelse af almindelige html-fænomener som links, skemaer, lister, medieelementer samt layout med css-elementer.
Der kan oprettes hjemmesider til afspilning af musik og film ved valg af musik eller film.
Ved anvendelse af Css-boksen kan der vælges egenskaber for kontainer, rulletekst, Starwars rulletekst samt artikelkolonne med fortløbende preview ved ændring af egenskaber.
Programegenskaber
Individuelle brugere af programmet har egne indstillinger angående redskabslinjer, Filboks placering, programdesign samt en del andre programegenskaber.
Filboksen
Der er indført intelligent Filboks, der altid viser mappen for aktuelle dokument med fokus på aktuelle fil, hvis den har et filnavn.
Heudover ligger den inde med almindelige fil og mappe behandlings funktioner.
Ordbøger
Der er fire indbyggede ud over den normale:
Html, Asp, Html Attribytter samt Html Events.
I disse er der adgang til mere information om valgte begreb.
Der kan oprettes nye emne-specifikke ordbøger.
Ordbøgerne er fælles for alle brugere.
Bogmærker
Bogmærker indsættes i Bogmærkeboksen direkte fra aktuelle dokument. De indsættes med filnavn, hvis dokumentet har et filnavn, samt med position i dokumentet og med tekst, hvis en sådan er valgt.
Bogmærkelisten kan gemmes og hentes igen. Dokument kan åbnes med fremhævning af valgte tekst, hvis bogmærket er indført med filnavn.
Scriptboksen
Download
fboSkrivScript
Version 2.2

32-bit
Setupfilen: 21 MB
fboSkrivScript
Version 2.2

64-bit
Setupfilen: 21 MB
Andre downloadsmuligheder:
Programbillede
God fornøjelse med programmet!
Css boksen
Denne sides elementers egenskaber er udført ved anvendelse af Css-boksen.
Eksempel på
Starwars rulletekst
Konstrueret ved
css-egenskaber