Sti, mappe og fil finder med ekstra funktioner:
Specialstrukturer, favoritmapper, programmer, kalender, alarmer, scripteditor samt mp3 afspiller.

Programmet er primært et mappe og filbehandler program med almindelige funktioner som kopier, klip, indsæt, slet og så videre.

Der er hurtig adgang til kendte mappper som dokument, video og musikmapper samt til en hel del styresystems elementer som for eksempel brugerkonti, system oplysninger eller programmer og funktioner.
Der kan også oprettes hurtig adgang til egne favoritmapper.

Der er mulighed for at indføre programmer, der kan være relevante til at åbne specifikke filer til visning, kørsel eller redigering.

Der kan oprettes musik, film og billed afspilningslister som hjemmesider, hvorfra elementerne kan afspilles.

Er der brug for lidt musik til arbejdet under anvendeslsen af programmet, kan der oprettes afspilningsliste for mp3 musikfiler, der kan afspilles med den indbyggede musikafspiller.

Det indeholder endvidere mulighed for oprettelse og redigering af tekstfiler, hvilket er opbygget med et Multi Document Interface, MDI, hvilket betyder, at der kan være flere dokumenter åbne samtidigt.
Der er let adgang til skift mellem mappe og fil strukturene og dokumentbehandlingen og altså et overblik over filer i bestemte mapper.

Programmet indholder også en kalender, hvor der kan oprettes daglige noter, tilhørende mapper til datospecifikkke dokumenter, samt mulighed for at oprette alarmer, såvel engangs som daglige.

Der kan vælges mellem forskellige programdesigns.

Download

smfFinder (ca. 28 MB, v. 4.1)

Fremstillet i Windows 10.
Programbillede
Konstruer specialstrukturer
På redskabslinjen Mapper er der nemadgang til 14 mapper. Heraf kan der sættes sti for 8 mapper.
Mapperne kan konstrueres som struktur eller punktstruktur i primærstrukturen.
Herved bliver der nemadgang til disse mapper:
Skrivebord, Dokumenter, Favoritter, Billeder, Musik, Videoer, OneDrive, Overførsler, Startmenu, AppData, Alle brugere samt Kameramapper.

Der kan indføres special-sti for følgende mapper:
Skrivebord, Dokumenter, Billeder, Musik, Favoritter, OneDrive samt Kontakter.

Andre downloadsmuligheder
smfFinder version 4.0
Programmet har fået et helt nyt interface angående menuer og funktioner, således at funktionerne optræder mere spontant forståelige og anvendelige.
Nogle programelementer, for eksempel konstruering af specialstrukturer, er flyttet til dertil indrettede bokse for at gøre dem mere overskuelige og lettere at anvende.
Alt i alt er programmet lavet betydeligt mere brugervenligt end tidligere versioner.
Det kan være en god ide at afinstallere tidligere versioner først.
Programspalten
Programmer kan indføres og anvendes til forskellige filtyper:
Hvis der for eksempel er indført et musikprogram, der kan åbne og afspille musikfiler, kan det gøres fra programspalten eller ved valg af program og derefter valg af filer, som aktiveres ved genvejstaster eller klik på en funktionsknap.
Indret programmet
Der er mulighed for at indrette programmet individuelt angående for eksempel redskabslinjer og programdesign.