Sti, mappe og fil finder med en række forskellige ekstra funktioner.

Version 6.0 64 bit:
Kan ikke opdateres.
Version 6.1 32 bit:
Klip og Drag-drop fungerer nu ligesom i Windows Stifinder.
Det installeres nu som fboStifinder.

Bokse til ekstra-funktioner og information kan stadig åbnes internt i programmet og eksternt på skrivebordet. Hvor det er relevant kan aktuelle mappe eller fil anvendes i forbindelse med funktioner såsom "Opret strukturer" eller "Opret genveje".

I eksemplet vises søgeprogrammet til tekstfiler af forskellig type.
Søgemappe kan vælges enten ved at trykke første mappe-ikon eller ved at vælge Aktuelle-knappen.

Ved kopiering anvendes der her klipbord med mappe og fil lister, hvor elementerne kan genanvendes, hvis nødvendigt, og samles fra mange forskellige mapper.

Det kan bestemmes om konstruerede strukturer, som for eksempel favorit-mappe-strukturer, skal fremstilles som niveau elller punkt strukturer.

Det kan ligeledes overordnet bestemmes om aktiverbare mapper skal vises i mappe eller mappe-fil strukturen.

Søg i mappe og filnavne
I eksemplet er der søgt i 442 mappe-navne og der er fundet 3. Der er søgt i 2119 filnavne og der er fundet 4.
Der er lavet en niveau struktur ud fra fundne mapper.
Information
I eksemplet vises informationsstrukturen til programmet, hvor information om Klipbordet er valgt.

I programmets venstre spalte er der oprettet en side, hvor hele informations strukturen vises. Herfra kan alle informations sider vises.

Der er endvidere oprettet en "Hvordan gør man" sektion.

God fornøjelse med programmet!