Sti, mappe og fil finder med en række forskellige ekstra funktioner.

Version 5.4

Programmet er en fornyelse af smfFinder med et helt nyt design, der har til hensigt at gøre det nemmere og mere overskueligt at anvende de forskellige funktioner.

Bokse til funktionerne kan åbnes såvel eksternt som internt i programmet. Hvor det er relevant kan mappe-fil strukturen anvendes til funktionernes formål.

Ved kopiering kan der her anvendes mappe og fil lister, hvor elementerne kan genanvendes, hvis nødvendigt, og samles fra mange forskellige mapper.

Programmet kan indrettes ved spalteregulering, foruden forskellige design mæssige egenskaber, så det indrettes mest anvendeligt i forhold til den enkelte bruger af programmet.

Det kan bestemmes om konstruerede strukturer, som for eksempel favorit-mappe-strukturer, skal fremstilles som niveau elller punkt strukturer.

Det kan ligeledes overordnet bestemmes om kendte og specielle mapper skal vises i mappe eller mappe-fil strukturen.

Der er ikke længere en intern tekst-dokument-editor, det er skønnet at der er andre programmer, der er mere velegnet dertil. Så dokumenter kan eventuelt åbnes ved programmets mulighed for at indføre programmer hertil.

Der er stadig Window-Applets og kalender funktioner. Herudover kan indføres hurtigadgang til web-adresser og aspekter ved computeren kan vises ved anvendes af WMI-funktioner.

Der kan søges efter tekst i mapper med tekstdokumenter ved valg af filtype, der skal søges i.

Download

smfFinder (ca. 13 MB, v. 5.4)

32-bit version.
Download

smfFinder (ca. 13 MB, v. 5.4)

64-bit version.
Programbillede
Version 5.4
VIGTIG OPDATERING!

Der er rettet en ubetydelig funktionsfejl, der kun opstod i visse specielle tilfælde.
Dog uden virkning på primærfunktioner som kopiering osv, men som krævede en genopstart af programmet.
Andre downloadsmuligheder
Konstruer specialstrukturer
Der er flere muligheder for at konstruere specialstrukturer, heriblant mulighed for at lave hjemmelavede strukturer til specifikke formål.

Programspalten
Programmer kan indføres og anvendes til forskellige filtyper.
Hvis der for eksempel er indført et musikprogram, der kan åbne og afspille musikfiler, kan det gøres fra programspalten eller ved valg af program og derefter valg af filer, som aktiveres ved genvejstaster eller klik på en funktionsknap.

Opret html-lister
Opret en html filmliste, hvorfra udvalgte film-filer kan afspilles.
Eller opret en html musikliste, hvorfra udvalgte musik-filer kan afspilles.
Eller opret en html billedliste, hvorfra udvalgte billed-filer kan vises.
Ny Struktur
Der er indført en tredje fil-mappe struktur, hvilket kan være praktisk i nogle situationer.