Ordleg
Ordleg
Ideen til Ordleg er hentet fra tv-udsendelsen Lykkehjulet, hvor det drejer sig om, at finde frem til ord eller begreb, der tilhører en forud bestemt kategori.

Det er en leg med ord, hvor ordene eller begreberne kan indgå på forskellig vis.

Ordene hentes fra filer, der kan opbygges på forskellig vis, hvor ordene kan være af en og samme kategori eller hver sin.
Det kunne også tænkes, at legen kan bestå i spørgsmål og svar.

Der kan være op til ti deltagere.

Når der er valgt deltagere og emnefil kan selve ordlegen begynde, hvor rigtige gæt giver point og vokaler kan vælges, hvis der er point nok. Der kan gives U-tur, hvor en deltager mister sin tur, eller X-tur, hvor en deltager får en ekstra tur.

Download
Ordleg 2.0 (ca. 4 MB)
Programbillede
Styringspanelet
Styringspanelet er en selvstændig boks, der eventuelt kan styres af en af deltagerene, der så sørger for at aktivere valgte bogstaver eller hele begreber eller ord.

God fornøjelse med programmet!