KrydsBolle
Kryds og bolle
Lidt om Kryds og bolle

Programmet er ide-mæssigt udsprunget af et tv-quiz-program "Stjerner på stribe".
Stjernerne skal, når deltagere vælger dem, tage stilling til forskellige spørgsmål, hvorefter deltageren skal tage stilling til, om deltageren er enig eller uenig i stjernens påstande, viden eller eventuelle digterier.

Der kan kun være to deltagere, da spillet er opstillet som det givet velkendte "Kryds og Bolle", og det gælder om at få enten 5 felter - altså flest felter - eller tre felter på stribe.

Der følger nogle quizzer med programmet, men der er naturligvist mulighed for selv at indføre quizzer.

Der kan spilles med en eller to runder. I første runde stilles spørgsmål i anden runde vises der påstande. Således er der lidt forskel på de to runder.

God fornøjelse med programmet!
Download
KrydsBolle 1.0
(ca. 3,7 MB)
Programbillede
De to deltagere skiftes til at vælge en person i personpanelet, der så stilles over for et spørgsmål eller en påstand.
Deltageren skal så erklære sig enig eller uenig med personens forklaring.

Styringspanelet
Spillets gang med de to deltagere styres fra kontrolboksen.
Andre downloadsmuligheder