Webboks

Dette program forsøger at gøre det nemmere og mere overskuligt at starte forskellige web-adresser op.
Beskrivelse
Først oprettes der grupper med relevante navne som for eksempel "Underholdning" eller "Butikker".
Derefter indføres der webadresser i grupperne, der skal gives et kort og relevant navn, hvorfra siderne startes op.

Programmet kan også benyttes til opstart af programmer. De indføres på lignende måde ved oprettelse af gruppe og indførelse af programmer.

Dato for sidste aktivering samt antal besøg indføres, når en webadresse eller et program aktiveres.

Version 1.5
Fejl i redigeringsfunktioner er rettede, både for gruppenavne og elementnavne.
Genvejstasterne er opdaterede.

Nogle funktioner er gjort nemmere at anvende.
For eksempel angående nulstilling af datoer og besøg.
Informationen er opdateret.

Der er indført et nyt dessign:
"Windows 10 Clear Day"
Det fungerer naturligvis også i Windows 11.
Download

Webboks 32 bit (ca. 4,4 MB, v. 1.5)
Download

Webboks 64 bit (ca. 4,8 MB, v. 1.5)
Andre downloadsmuligheder for version 1.0
Efter installeringen
Grupper og deres elementer, der følger med installeringen, kan naturligvist slettes, redigeres eller udbygges med nye elementer.
God fornøjelse med programmet!
Programbillede