Opdateringer og nyhedder
16-06-2018. Ny bane: Xzen III
08-10-2017. Ny børnevenlig kampagne: Warsine
Kampagner: Warsine, Zinqu Necro, Druid, Devil samt Barbar
Kampagnerne er spilbare i Heroes of Might & Magic V Tribes of the East.
Børnevenlig kampagne: Warsine

Kampagnen består af 2 baner, hvor Warsine skal til kamp igen og igen mod alverdens monstre.
Undervejs skal Warsine vælge sine evner efterhånden som erfaringen udvikler sig.
Zinqu Necro

Necrolone er en sand efterfølger af de gamle necromancere, der i fordoms tid herskede i Zinqu.
Hendes største ambition er at genvinde den gamle magt og jage alle andre i Zinqu i landflygtighed.
Hun er stor tilhænger af den gamle posteksistentielle filisofi: Kun de døde er virkeligt levende!
Zinqu DruidDruido og hans trofaste Druidine blev født og opvoksede i Zinqui, hvor de har levet sammen i fred og idyl langt ude i landets herlige skove med azurblå søer og rindende floder.
I Zinqui var friheden et naturligt begreb, indtil de grumme barbarer invaderede landet.
Druidine er og har altid været kendt for ikke at miste modet: Det nytter ikke at sørge og mukke, plejede Druidine altid at sige.
Druido og Druidine forsøger at finde vejen ud af Zinqui efter landet er blevet invaderer af grumme barbarer, der er befolkningen langt i overtal.
Zinqu Devil


Deviline har alle dage været lidt af en djævel, og hun har ofte, dog tit med lidt fortrydelse, sat lus i skindpelsen i mang en sag, der næppe tålte at komme for en dag.
Hun påstår selv, at hun er efterkommer af de oprindelige djævle, der flygtede under det store vulkanudbrud.
Devilano blev i sin tid kendt som helvedeshundenes største tæmmer.
Med ild og flammer farer han frem i verden i rasende tempo gennem ethvert terræn.
Det siges, at sneen smelter under hans fødder og lavaen bliver glødende.
Zinqu Barbar


Barfine er faktisk en efterkommer fra de gamle barbarer, der i sin tid flygtede fra Zinqu efter det store nederlag.
Og nu glæder hun sig til at have fødderne på det gamle lands jord.
Hun har altid været en udforskende type, så at forlade det barbariske højland er ikke den helt store sorg.
Download Zinqu kampagner
4*3 missioner:
Alle forsøger at komme frem til Zinqu.
Kampagne: Bardir på farten

Barbaren Bardir voksede op på sletterne i Nordstan provisen i Mongostan, og han tilbragte meget af sin bardom sammen med sine to gode venner Barbine og Barbar Joe.
Senere som voksen har han draget rundt i Nordstan provinsen, som han efterhånden kender ud og ind, og han er ofte stødt på sin gamle ven Barbar Joe, men det er flere år siden han har set eller hørt noget til Barbine.
Han og hans gæve barbarer er nu draget til Veststan provinsen for at lede efter Barbine.
De er endt i vildmarkens nordøstlige egne, hvor de aldrig har været før.

3 missioner:
Bardir og hans gæve følgesvende frekventerer Veststan, Øststan samt Sydstand provinserne i Mogostan i deres vedvarende forsøg på at finde Barbine.
De oplever en del under vejs og møder af og til Barbar Joe.
Kampagne: Eventyret

Ridder Rutger er drevet fra sit slot i landflygtighed.
Han og hans følgesvende er strandet på en ukendt kyst i en ukendt egn af verden efter en grusom orkan af tyfonlignende karakter.
De er endt i en lille havnelandsby hen under aften, og det regner.
Hvad skal de stille op nu?

3 missioner:
Rutger og hans følge frelser landsbyer og eksistenser fra grusomme tyraner og undertrykkere undervejs på deres eventyr udi den store verden.
Kampagne: On the road

Druidine er simpelthen on the road et sted i Idylistan, altså på landevejen for at bekæmpe fjenden.
Bardittos og hans banditter har i årevis tyraniseret befolkningen og undertrykt bønderne.
Allerede som barn var han noget af en bandit, og som han udviklede sig, er der næppe håb om resocialisering.
Druidines første opgave er at bekæmpe ham og hans banditter og indtage hans fæstning Barbarly.

3 missioner:
Druidine kommer lidt rundt i Idylistan og hun kan altid sætte sig opgaver at udføre.
God fornøjelse med banerne!
Hvis du synes, at banerne er for lette eller for svære, eller at de skulle have været lavet anderledes, så kan de redigeres i programmets medfølgende editor, hvor der kan sættes andre monstre ud, eller der kan laves andre betingelser for opstart, eller der kan laves enhver anden forandring, som synes relevant.
Installation
Filerne skal installeres i:
C:/programmer/ubisoft/heroes of might and magic V - tribes of the east
Hvis banerne eksisterer i forvejen overskrives de ved installationen.
Hvis du har redigeret baner, så husk at tage et backup af dem før installationen!
Xzen I

Skab fred i landet ved at bekæmpe fjenden.
Hovedheltene, der kan vælges mellem, er:
  • Lord Demon
  • Barbarian
  • Ridder Rutger
  • Warfine
  • Druidine
  • Necroline
Download
Xzen II

Skab fred i landet ved at bekæmpe fjenden.
Hovedheltene, der kan vælges mellem, er de samme som i Xzen I.

Download
Xzen III

Skab fred i landet ved at bekæmpe fjenden.
Der er en del opgaver undervejs.
Hovedheltene, der kan vælges mellem, er de samme som i Xzen I samt Xzen II.


Download
Ruinerne

I en fjern fortid blev der bygget nogle bygningsværker i landet.
Med tiden ligger de alle nærmest i ruiner, nedbrudt af vejr og vind.
Ingen ved, hvor den oprindelige befolkning er blevet af.
Senere er landet blevet befolket af andre, der alle ligger i krig.

Download
Zinqu

I en skummel og muligvis lidt ukendt fortid var Zinqu befolket af fire klaner, hvor de Gamle Folk styrede landet og opretholdt freden.
Men necromancerne kom til landet og tilkæmpede sig magten, og alle måtte drage i landflygtighed til en uvis skæbne.
Hvordan disse necromancere forsvandt fra landet, ved ingen.

5 klaner er kommet til Zinqu.
De kom hertil gennem det store bjergpas.
Her mødte de den gamle langskæggede vismand.
Han gav dem alle nogle gode råd.
Den oprindelige befolkning, havde givet ham tilnavnet Inqu den Vise.

4 klaner har bosat sig og er ved at opbygge deres tilholdssteder.
1 klan har muligvist endnu ikke fundet sit tilholdssted.
Alle 5 klaner har siden tidernes morgen været ærkefjender.

Download
Wasteland

Wasteland er beboet af 4 helte, en Demonlord, en Brbarian, en Knight samt en Warlock samt disses ledsagere og monsters.
De ser det alle som højeste formål at bekæmpe de andre og overtage verdensmagten og skabe fred i Wasteland.

Download

Wastelandus og Wastelandis
Grundliggende er disse 2 maps de samme, men betingelserne er forskellige.
Derfor kan selve spillet forløbe ret forskelligt.
Til forskel fra Wastelandus er Wastelandis ret åben for udforskning.
Lavaland

I Lavaland hersker 4 helte, en Demonlord, en Necromancer, en Ranger samt en Warlock samt disses ledsagere og monsters.
De forsøger alle at bekæmpe de andre.

Download

Lavaland og Lavabjerget
Grundliggende er disse 2 maps de samme, men betingelserne er forskellige.
Derfor kan selve spillet forløbe ret forskelligt.
Til forskel fra Lavaland er Lavabjerget ret åben for udforskning.
Snowland

I Snowland regerer 5 helte, en Demonlord, en Necromancer, en Knight, en Barbarian samt en Warlock samt disses ledsagere og monsters.
De forsøger alle at bekæmpe de andre.

Download

Snowland
I Snowland sner det altid, så husk overtøj og heluldne sokker.
Worlddus

Worlddus består i 5 baner og formålet i dem alle er at bekæmpe de andre.
Alle heltetyperne er repræsenteret mindst en gang i disse spil.
Banerne er opdateret: 18-04-2015

Download

Worlddus I, II, III, IV samt V
Worlddus (teams)
Der er oprettet forskellige teams i disse 4 baner.

Download

Worlddus II, III, IV samt V
Disse er ligesom foregående men med teams.
Landet
3 baner uden særlig tekst og opgaver.

Download

Landet I, II samt III
Landene
4 baner uden særlig tekst og opgaver.

Download

Landet Dervar, Erder, Over samt Varder